Jangan jual atau kongsi maklumat peribadi saya

Seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami, kami mengumpul maklumat peribadi daripada interaksi anda dengan kami dan tapak web kami, termasuk melalui kuki dan teknologi serupa. Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi ini dengan pihak ketiga, termasuk rakan kongsi pengiklanan. Kami melakukan ini untuk memaparkan kepada anda iklan di tapak web lain yang lebih berkaitan untuk kepentingan anda dan atas sebab lain yang digariskan dalam dasar privasi kami.

Perkongsian maklumat peribadi untuk pengiklanan disasarkan berdasarkan interaksi anda di tapak web yang berbeza boleh dianggap sebagai "jualan", "perkongsian" atau "pengiklanan disasarkan" di bawah undang-undang privasi negeri AS tertentu. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin mempunyai hak untuk menarik diri daripada aktiviti ini. Jika anda ingin menggunakan hak pilih keluar ini, sila ikut arahan di bawah.

Jika anda melawati tapak web kami dengan isyarat keutamaan memilih keluar Kawalan Privasi Global didayakan, bergantung pada tempat anda berada, kami akan menganggap ini sebagai permintaan untuk menarik diri daripada aktiviti yang mungkin dianggap sebagai "jualan" atau "perkongsian" maklumat peribadi atau kegunaan lain yang mungkin dianggap sebagai pengiklanan disasarkan untuk peranti dan penyemak imbas yang anda gunakan untuk melawati kami. laman web.